Bezig met laden...
Welkom
Synagoge Meerssen
Lees meer

Laatste nieuws

 • Dagblad De Limburger donderdag 3 aug. 2023

  Expositie in synagoge Meerssen vertelt het verhaal van ‘de vergeten Holocaust’: de vervolging van Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog

 • Dagblad De Limburger zaterdag 29 juli 2023

  Expositie ‘Nooit bevrijd!’ in Synagoge Meerssen over Sinti-vervolging in Limburg

 • Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed

  zondag 10 september 2023, tenzij anders vermeld

  Toegang gratis

  De Europese Dag van Joods Cultureel Erfgoed – jaarlijks georganiseerd in ruim dertig Europese landen – heeft tot doel om te laten zien hoe de Joodse cultuur en tradities verankerd zijn in de plaatselijke cultuur van ieder land.

  Amsterdam – Coevorden – Groningen – Maastricht – MeerssenMiddelburg – Overveen – Roermond – Tilburg – Zwolle – Zuidlaren

  Amsterdam 

  RAS synagoge/Obrechtsynagoge, Heinzestraat/Jacob Obrechtplein
  open: 10.00-17.00 uur 

  • Doorlopende vertellingen: de bijzondere architectuur en gebrandschilderde ramen, verhalen over Joodse tradities, de gebruiken in de synagoge
  • Synagogale muziek
  • Doorlopende film over de renovatie en een lezing over de architect Harry Elte die dit gebouw in 1928 ontwierp 

  Gerard Dou Synagoge / Gerard Doustraat 238
  open: 14.00 tot 17.00 uur

  • Bezichtiging
  • Vertellingen over de sjoel (gebouw, geschiedenis, heden) 
  • Synagogale muziek 

  Joma museum: Jewish second generation – art and family / Brouwersgracht 49
  open: 12.00-17.00 uur

  Persoonlijke geschiedenissen met foto’s, verhalen en kunst

  Zeeburg / Oude joodse Stadsbegraafplaats, Valentijnkade 124 
  open: 12.00-17.00 uur
  Rondleidingen op de gerestaureerde begraafplaats, van 1714 tot 1914 de laatste rustplaats voor ca. tachtig procent van de Asjkenazische (Hoog Duitse) Joden van Amsterdam

  Coevorden

  alleen op zaterdag 9 september

  Synagoge Museum Coevorden, Kerkstraat 36 

  – 13.00 – 14.00 uur: Rondleidingen Synagoge Museum 

  – 14.00 – 14.30 in de Synagoge en Thijnhof: The Leoville Klezmer Syncopators

  – 15.00 – 15.30 op de markt: The Leoville Klezmer Syncopators

  – 16.00 – 16.30 uur in de Synagoge: The Leoville Klezmer Syncopators

  Groningen 

  Synagoge Groningen, Folkingestraat 60  

  open:13.00 tot 18.00 uur

  Bezichtiging en rondleiding 

  Concerten alleen zondag 10 september om 14.00 en 16.00 uur 

  Irene Maessen-zang en Eleonore Pameijer-fluit

  Dit bekende duo speelt al geruime tijd samen, o.a. bij concerten van de Leo Smit Stichting, die werken van tijdens WOII vervolgde componisten weer onder de aandacht brengt.

  Liederen in het Hebreeuws, in het Nederlands en in het Jiddisch: 

  • Leo Smit, Mordechai Gebirtig, Ilse Weber, Leon Stein, 
  • Dick Kattenburg en 
  • Maurice Ravel  

  Maastricht

  Synagoge Maastricht, Capucijnengang 2   

  open: 13.00-17.00 uur
  Rondleidingen en opening website Limburgs Joods Erfgoed

  14.00: Lezing door Jac. Lemmens: Acht eeuwen joods leven in Limburg

  Meerssen 

  Synagoge Meerssen, Kuileneindestraat 22A   

  open:12.00-17.00 uur

  Tentoonstelling over: Roma en Sinti in de WOII

  Middelburg

  Etty Hillesum Huis, Molenwater 77   

  open:12.00-17.00 uur 

  Expositie en lezingen

  • Het gedachtegoed doorgeven en borgen voor komende generaties (over Etty en educatie)
  • Brieven uit Westerbork
  • Etty’s dagboek als document humain

  Synagoge Middelburg, Herenstraat 14  

  open 13.30-16.00 uur 

  Rondleidingen en uitleg

  De Portugees uitziende synagoge in Middelburg, die in 1705 werd gebouwd, was de 1e synagoge buiten Amsterdam.

  Overveen

  Joodse Begraafplaats, Tetterodeweg 13 

  open: 12.00-17.00 uur

  Oude Joodse begraafplaats – rondleidingen
  Verscholen in het groen ligt een schilderachtige oude begraafplaats met een interessante geschiedenis. 

  Roermond

  Synagoge, Hamstraat 20

  open: 13.00-17.00 uur

  Rondleidingen: Roermond behoort tot de eerste plaatsen in Nederland waar gewag wordt gemaakt van Joodse inwoners. Tussen 1275 en 1443 moeten er blijkens archiefstukken ononderbroken Joden in de plaats gewoond hebben.

  Tilburg

  Synagoge, Willem II straat 20   

  open: 14.00-17.00 uur

  Rondleidingen: Het rijksmonument uit 1874, in z.g.n. neo-oriëntaalse bouwstijl, wordt gebruikt als synagoge door de Liberaal-Joodse Gemeente Brabant.

  Zwolle

  Synagoge Zwolle, Samuel-Hirschstraat 8

  Op vrijdag 21 juli 1899 werd de synagoge aan de huidige Schoutenstraat plechtig ingewijd in aanwezigheid van deputaties uit de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Burgemeester en Wethouders van Zwolle.  Tijdens de restauratie van 1984 tot 1989 werden plannen ontwikkeld om de synagoge na de restauratie naast haar godsdienstige functie een culturele en educatieve bestemming te geven.  

  Zaterdag 9 september   

  Open voor rondleidingen: 14.00 -16:00 uur 

  Zondag 10 september 

  15:00 uur: lezing door Lion Tokkie over Joodse werkkampen 

  Zuidlaren

  Synagoge, Zuiderstraat 1   

  open: 11:00 – 16:00 uur
  Boekenmarkt met Joodse boeken en bezoek synagoge

  Organisatie

  Een initiatief van de Nederlandse B’nai B’rith Loge Hilleel, en financieel mede mogelijk gemaakt door de stichtingen Levi Lassen en Maatschappij tot Nut der Israëlieten.

 • Expositie Nooit bevrijd! Sinti in Limburg

  Op 2 augustus, de internationale herdenkingsdag van de ontruiming van het ‘Zigeunerlager’ in Auschwitz wordt de expositie  geopend door gouverneur Roemer in de Synagoge Meerssen. Deze expositie is  vrij toegankelijk voor publiek elk weekeinde op zaterdag- en zondagmiddag van 5 augutus t/m 17 september.

  Deze expositie is samengesteld door historicus Jac Lemmens op basis van veel onderzoek in binnen- en buitenland en vele uren interviews met leden van de Sinti-gemeenschap in Limburg. Aan de hand van tot nu toe onbekende bronnen en bijzondere documenten legt de expositie een link naar de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog die de Sinti zo onwaarschijnlijk hard heeft getroffen. Er wordt echter ook teruggekeken naar hun oorsprong en komst zes eeuwen geleden naar West-Europa, hun onwaarschijnlijke rol tijdens het feodale tijdperk en hun komst naar Limburg vanuit Duitsland. De Tweede Wereldoorlog krijgt een naam en een beeld aan de hand van vele foto’s en een filmpje. Deze tijd was tot voor kort voor Sinti onbespreekbaar en daarom spreken we ook van de ‘Vergeten Holocaust’ als het over deze groepering gaat. Tot slot is er aandacht voor de periode na de Tweede Wereldoorlog, want de kloof heden ten dage tussen Sinti en de rest van de samenleving is nog steeds erg groot. Zo wordt er een beeld geschetst van een bevolkingsgroep die zich nooit bevrijd heeft gevoeld.

  Samensteller Jac Lemmens is werkzaam als gemeentearchivaris bij de gemeente Roermond en Weert .

  Meer informatie: Jac Lemmens, 06-43677733, jaclemmens@roermond.nl of j.lemmens@weert.nl

 • Vrije inloop – De Synagoge is open!

  29/30 juli 2023
  23/24 september 2023
  28/29 oktober 2023
  25/26 november 2023

  Telkens van 13.00 tot 16.00 uur
  Toegang gratis

 • Tentoonstelling Sinti-vervolging Limburg

  05/06, 12/13, 19/20 en 26/27 augustus 2023
  02/03, 09/10 en 16/17 september

  Telkens van 13.00 tot 16.00 uur
  Toegang gratis

 • Opening tentoonstelling Sinti-vervolging  

  02-08-2023
  13.00 – 17.00 uur
  (besloten)

Contact

Stichting Synagoge Meerssen

Kuileneindestraat 22A, 6231 KG, Meerssen

Email: info@synagogemeerssen.nl

RSIN: 807164823

Bronnen, noten en/of referenties